De Missie van Zorg voor welzijn:

Wij bieden als organisatie ondersteuning aan kwetsbare burgers binnen het maatschappelijk veld van welzijn, aan diegenen die geconfronteerd worden met een zodanige problematiek, dat het hen niet meer lukt om op eigen kracht invulling te geven aan het dagelijks leven zoals zij dat als waardevol ervaren. Hierbij streven we naar een zo hoog mogelijke mate van zelfstandig leven en doen wij  er alles aan optimale kansen te bieden  tot het behouden van eigen regie.

 De Visie van Zorg voor welzijn:

Wij dragen eraan bij dat de kwetsbare burger als volwaardig lid in onze samenleving kan functioneren en aan onze samenleving deelneemt;

Daar waar deze balans in die mate verstoord is dat mensen hun zelfstandigheid en zelfregie dreigen te verliezen, moeten zij gebruik kunnen maken van professionele hulpverlening;

Wij bieden een laagdrempelige benadering met een focus op sociale netwerken;

Wij bereiken optimale resultaten door de cliënt daadwerkelijk ter zijde te staan en het welzijn van de cliënt centraal te zetten;

Wij stimuleren de kwetsbare burger binnen zijn of haar mogelijkheden regie over het eigen leven te behouden;

Wij respecteren en sluiten aan op de waarden en normen van de kwetsbare burger;

 Conclusie Missie en visie: met bovenstaande uitgangspunten geeft Zorg voor welzijn invulling om vanuit een ander paradigma de welzijnszorg vorm te geven. Immers  niet het “recht op hulpverlening” maar het “recht om volwaardig lid in deze maatschappij te zijn” zal in de toekomst de leidraad vormen in het zorgbeleid dat ontwikkeld wordt. Hierin speelt de sociale context van de cliënt een cruciale rol.

 

U ook genieten van:

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *