Wij, Eric en Monique, hebben Zorg voor welzijn opgericht in 2015. Samen met andere betrokken en deskundige begeleiders bieden wij dagelijks zorg aan kwetsbare burgers en ouderen met dementie.

“De manier waarop wij zorg mogen bieden aan onze cliënten geeft enorm veel voldoening. Je zorgt er samen met je cliënt voor dat je de best mogelijke zorg biedt. Dat betekent dat je in overleg met de cliënt (en diens sociale netwerk) afspraken maakt over wanneer je op huisbezoek komt. Vaak gaan we mee naar afspraken met andere hulpverleners en/of instanties. Je bent er voor je cliënt op het moment dat die hulp nodig heeft. Tussen de afspraken door kan een cliënt altijd contact met je opnemen als dat nodig is. Ook dat is iets wat cliënten als heel rustgevend ervaren; de wetenschap dat je gewoon contact mag opnemen met je begeleider wanneer jij dat nodig hebt. Dichter bij hoe goede zorg er naar ons idee uit kan zien, kom je niet.”

Eric Godding heeft een ruime ervaring in het begeleiden van kwetsbare burgers. Daarnaast heeft hij ervaring als leidinggevende opgedaan. Vanuit zijn ambitie dat zorg echt beter kan wanneer je veel meer luistert naar de cliënt en wat die aangeeft nodig te hebben, is de wens ontstaan om zelf een organisatie op te richten die vanuit een andere visie werkt en veel pragmatischer van aard.

“Bij ons staat de cliënt écht centraal. Iedere cliënt heeft zijn eigen zorgvraag. Daar sluiten wij op aan. We kijken samen met de cliënt waar hij/zij ondersteuning nodig heeft en daar gaan we mee verder. Veel van onze cliënten hebben in het verleden al veel hulpverleners gehad. Ze weten doorgaans wel wat ze niet kunnen. Hoe mooi is het om ook aandacht te hebben voor dat wat wel goed lukt. Succeservaringen laten opdoen, laten groeien en accepteren dat fouten maken mag. Dus als een cliënt een beslissing neemt waarvan je als begeleider denkt dat het geen verstandige keuze is, respecteer je alsnog de beslissing van de cliënt. Mocht het inderdaad geen goede beslissing te zijn geweest, ondersteun je de cliënt in het oplossen van het probleem wat is ontstaan. Zonder veroordeling, maar met compassie voor de cliënt en diens mogelijkheden.”

Monique Voermans heeft als HBO-verpleegkundige een ruime ervaring in de psychiatrie en zorg voor mensen met dementie. Ook zij heeft leidinggevende ervaring. Binnen Zorg voor welzijn richt zij zich op ouderen met dementie en hun mantelzorgers.

“Vanuit de overheid wordt het zo lang mogelijk thuis wonen sterk gemotiveerd. Dat is ook wat vrijwel alle ouderen en hun mantelzorgers graag willen. Het dan wel belangrijk dat de mantelzorgers zich goed ondersteunt voelen in de zware taak als mantelzorger. Wij bieden ondersteuning aan de oudere met dementie door hele praktische hulp te bieden, zeker wanneer deze nog alleen en zelfstandig woont. We proberen eenzaamheid te verminderen, ondersteunen in de zelfredzaamheid en hebben aandacht voor datgene wat voor de cliënt kwaliteit van leven betekent. Wanneer de mantelzorger samen met de cliënt woont, overleg je ook met hem/haar op welke manier wij de mantelzorger kunnen ontlasten. Meestal gaan we meerdere keren per week op huisbezoek. Hierdoor kunnen we goed monitoren hoe het gaat met de cliënt (én de mantelzorger) en tijdig actie ondernemen als het nodig is. Dat door onze zorg iemand langer en op een veilige manier thuis kan blijven wonen, vind ik ontzettend dankbaar werk.”

 

Raad van Toezicht

Met ingang van 1-1-2023 is onze Raad van Toezicht weer voltallig. Zij bestaat nu uit:

Dhr. J. Verbruggen (voorzitter)

Dhr. B. Dolmans (lid)

Mw. M. Martens (lid)

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het gevoerde beleid binnen Zorg voor welzijn. Zij staat het bestuur met raad terzijde en fungeert als klankbord voor het bestuur.