Hulp bij dementie

Wanneer je te horen hebt gekregen dat je dementie hebt, kan dat je wereld flink op zijn kop zetten. Het kan je onzeker maken over hoe de toekomst eruit zal zien of je verdrietig maken wanneer je merkt dat sommige zaken minder goed lukken dan voorheen. Wij kunnen je helpen door in deze fase goed naar je te luisteren, je te ondersteunen en samen te kijken naar wat wel goed lukt. We proberen dat wat goed gaat dan zo lang mogelijk in stand te houden. We zoeken samen naar momenten die bijdragen aan ontspanning zodat je de moeilijke momenten wellicht iets beter kunt opvangen. Door structuur te bieden dragen we bij aan voorspelbaarheid.

Hulp voor mantelzorgers

Wanneer je partner, vader, moeder of andere naaste wordt geconfronteerd met dementie is dat voor iedere betrokkene zeer ingrijpend. Vaak vraagt het van jou als mantelzorger erg veel. Daarnaast kun je veel vragen hebben over hoe het nu verder moet: hoe kan ik het beste voor mijn dierbare zorgen, waar kan ik voor mijn dierbare zorg regelen, hoe ga ik het zelf zo regelen dat ik het kan vol blijven houden? Ook kan het gedrag van jouw dierbare (flink) veranderen door de dementie. Dit kan heel verwarrend en confronterend zijn. Het is zeker niet eenvoudig om hier mee om te gaan. Wij kunnen je informatie geven over wat de dementie doet met je dierbare, met je praten over je gevoelens en je tips geven over hoe je je dierbare het best kunt benaderen. Samen houden we situatie rondom je dierbare goed in de gaten (monitoren). Wanneer er zich een verandering voordoet, zorgen we er samen voor dat de hulpverlening zo nodig wordt aangepast.

Langer thuis met dementie

Zorg voor welzijn kan zowel zorg aan mensen met dementie bieden als aan hun mantelzorgers. Daardoor kan degene die dementie heeft langer in zijn of haar vertrouwde omgeving blijven. De kans dat je als mantelzorger overbelast raakt wordt kleiner. Hierdoor kan een opname van je dierbare in een verpleeghuis mogelijk wat langer uitgesteld worden. Overbelasting van de mantelzorger is namelijk vaak een reden voor opname in het verpleeghuis.

“Het zorgt ervoor dat vader langer thuis kan blijven wonen” –  opmerking uit Cliënttevredenheidsonderzoek 2021

Wat kunnen we voor je doen?

Hieronder zie je een opsomming van zaken waarmee we ondersteuning kunnen bieden. De opsomming is zeker niet volledig. Mocht je een vraag hebben over wat wij kunnen betekenen bij de zorg rondom dementie, neem dan gerust contact met ons op.

  • We kunnen je informatie geven over dementie en de gevolgen daarvan.
  • We ondersteunen om een zo goed mogelijk evenwicht te behouden tussen activiteit en rust (dag/nachtritme)
  • We ondersteunen bij het aanbrengen van structuur in de dagen van de persoon met dementie.
  • We kunnen je helpen met het aanvragen en regelen van de juiste hulpmiddelen of bv. thuiszorg.
  • We helpen bij dagelijkse activiteiten wanneer die niet meer zelf lukken.
  • We helpen bij het in stand houden van het sociale netwerk en sociale activiteiten (voorkomen vereenzaming, stimuleren beweging)
  • We kunnen je helpen om het gedrag van je dierbare beter te begrijpen en je handvaten geven voor de omgang met de persoon met dementie.
  • We kunnen je taak als mantelzorger voor een deel overnemen zodat je tijd en ruimte hebt om een ontspannende activiteit te doen (of naar noodzakelijke afspraken te gaan).
  • We blijven je ondersteunen zolang je er behoefte aan hebt. Daardoor kunnen we een stabiele en vertrouwde factor voor je worden in de tijd dat jij mantelzorg verleent aan je dierbare.
  • Ook bij de zorg rondom dementie werken we met een vaste begeleider. Daarmee kan de begeleider in relatief korte tijd een bekend en vertrouwd gezicht worden voor degene met dementie. En een ankerpunt voor de mantelzorgers.

Klik hier om contact met ons op te nemen.