Wanneer je moeite hebt om met je inkomen goed rond te komen, kan dat voor heel stress zorgen. Veel stress is voor niemand goed en kan leiden tot allerlei lichamelijke en psychische klachten. Hierdoor kan het ook invloed hebben op je mogelijkheden om goed de eigen regie te behouden over het eigen leven. Maar het kan ook zijn dat je, doordat je veel problemen en zorgen hebt, niet meer toe komt aan betalen van je rekeningen. Het kan dan gebeuren dat je schulden opbouwt. Vaak is er niet één specifieke rede aan te wijzen waardoor je financiële problemen dreigt te gaan krijgen of hebt gekregen. Goed budgetbeheer kan je hierbij helpen. Belangrijk is dat er goed gekeken gaat worden hoe we samen aan een oplossing kunnen gaan werken. Dit geldt zowel voor het financiële gedeelte als de oorzaken of factoren die hebben bijgedragen het ontstaan van het goed kunnen rondkomen met je inkomen en/of het ontstaan van schulden.

Onze werkwijze bij budgetbeheer:

  • Samen met jou maken we een plan voor budgetbeheer.
  • Samen met jou gaat je begeleider in kaart brengen wat je inkomsten zijn, of er spaargeld is, welke lasten je hebt, of er schulden zijn (en zo ja, bij wie en/of welke instantie en hoeveel) en hoe je je inkomen besteed wat overblijft na aftrek van de lasten.
  • Samen maken jullie een soort huishoudboekje aan zodat je overzicht krijgt over je inkomsten en uitgaven. Dit kan zowel op papier als digitaal.
  • Het (wekelijks) invullen van dit huishoudboekje doe je samen met je begeleider. Hij/zij adviseert je ook over uitgaven die je wil gaan maken en welke gevolgen dat kan hebben. Iedere euro kan per slot van rekening maar 1 keer worden uitgegeven.
  • Je begeleider zal samen met jou gaan bekijken wat je nodig hebt aan vaardigheden om uiteindelijk weer op eigen kracht je financiën goed te beheren zodat de kans klein is dat je in de financiële problemen gaat komen in de toekomst.
  • Wanneer blijkt het (voor nu) te moeilijk is om zelfstandig je eigen inkomen (en spaargeld) verantwoord te gebruiken, maakt je begeleider afspraken met je over wat je zelf kunt en waarbij je (voor langere tijd) hulp bij nodig hebt. Je begeleider kan deze taken dan voor je overnemen.
  • Indien nodig maakt je begeleider afspraken met de schuldeisers over het terug betalen van je schulden. Hierbij houden we uiteraard rekening met hoeveel je per maand aan schulden kunt aflossen zonder nog verder in financiële problemen te komen.
  • Je begeleider kan, indien dit nodig is, de contacten onderhouden met de schuldeisers. Hierdoor hoef jij je hiermee niet meer bezig te houden en kun meer energie steken in je herstel.
  • Wanneer de schulden zo groot zijn dat afbetalen redelijkerwijs niet meer tot de mogelijkheden behoort, kan je begeleider dit voorleggen aan de Kredietbank Limburg. Dit gebeurt uiteraard in samenspraak met jou. Samen met de kredietbank maken jullie afspraken over hoe de schulden op de goede manier afbetaald gaan worden. Bij de Kredietbank zijn er 2 mogelijke routes. Als eerste zal doorgaans geprobeerd worden om het zogenaamde “minnelijke traject” in te zetten. Soms lukt dit niet en is er een verplichtend kader nodig. Dan gaat het minnelijke traject omgezet worden naar een WSNP-traject. WSNP staat voor Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Beide trajecten hebben doorgaans een looptijd van meerdere jaren (vaak ongeveer 3 jaar) waarbij het doel is dat je na deze periode schuldenvrij bent. Concreet heb je dan nog niet alle schulden volledig betaald maar wordt een deel kwijtgescholden. Hierbij is het van groot belang dat je alle (betalings)afspraken met de Kredietbank na komt en er geen nieuwe schulden ontstaan in deze periode.
  • Indien je kiest voor dit traject, blijven je begeleider je uiteraard wel hierin begeleiden. Hij/zij leert je vaardigheden aan zodat je in de toekomst andere (financiële) keuzes kunt maken waardoor de kans kleiner wordt dat je opnieuw in de schulden raakt.

Zoals al benoemd is vaak niet één specifieke rede te noemen waardoor het iemand niet meer goed lukt om goed rond te komen met je inkomen.  Samen met je begeleider maak je een plan voor budgetbeheer. Je begeleider kijkt samen met jou wat er in jouw specifieke situatie toe heeft geleid dat je financiële problemen hebt gekregen of dat deze dreigen te ontstaan. Voor deze oorzaken of factoren kijken jullie samen welke ondersteuning je hierin nodig hebt om weer meer in je kracht te komen staan of om de omstandigheden te veranderen. Wanneer je bijvoorbeeld dakloos bent geworden door je schulden of andere omstandigheden, gaat je begeleider samen met jou zoeken naar de mogelijkheden om weer een eigen woonplek te krijgen.

Klik hier om contact met ons op te nemen.