Wat is er mogelijk?

Wanneer je een verstandelijke beperking hebt, is het vaak lastiger om alles zelf goed geregeld te krijgen. Wij kunnen je helpen bij het zelfstandig wonen en je dagbesteding. We komen, als jij dat wil, meerdere keren per week bij je op huisbezoek. We bespreken waarbij jij graag een steuntje in de rug wil. Dat kan zijn bij het verwerken van de post, het onderhouden van contacten met instanties, het doen van het huishouden, het doen van boodschappen en koken, het onderhouden (of uitbreiden) van je sociale netwerk (je familie en vrienden) of je dagbesteding. We kunnen met je mee gaan naar afspraken als jij dat fijn vindt. Maar ook als je andere vragen hebt, mag die natuurlijk altijd bespreken met je begeleider.

Onze werkwijze:

  • Samen met je begeleider bespreek wat er goed lukt, waar je meer moeite mee hebt en welke hulp je graag hebt.
  • Indien je op meerdere levensgebieden ondersteuning nodig hebt (en dat zien we heel vaak bij een lichte verstandelijke beperking) kan je begeleider je op al deze gebieden ondersteuning bieden.
  • Samen maken jullie afspraken over welke taken of andere activiteiten je zelfstandig kunt, en waarmee je hulp nodig hebt.
  • Mocht je al een eigen woonruimte hebben, dan kan je begeleider je helpen met zowel de “zakelijke” dingen (bv. betalen van vaste lasten, contacten met derden/instanties onderhouden) als de meer dagelijkse dingen zoals boodschappen doen en huishoudelijke taken.
  • Samen kijken jullie naar hoe je dag- en weekstructuur eruit ziet en of daar nog wensen van liggen om hierin iets te veranderen.
  • Ook hier geldt dat je begeleider jouw waarden en normen respecteert. Mocht het zo zijn dat jouw veiligheid (of die van je begeleider) in het geding komt, dan zal je begeleider dit met je bespreken. Dit zou bijvoorbeeld kunnen gebeuren wanneer je je woonruimte onvoldoende schoon houdt of er in je sociale netwerk mensen zijn die (dreigen) misbruik van je maken.
  • Je kunt ook buiten kantoortijden terugvallen op je begeleider als dat nodig is. Je mag altijd een berichtje sturen of bellen.

Wat is een verstandelijke beperking?

Binnen de DSM-V wordt de diagnose gesteld aan de hand van verschillende criteria. Belangrijk is dat er tijdens de ontwikkelingsperiode (dus voor je 18e verjaardag) er al beperkingen zijn waargenomen. Deze beperkingen moeten te maken hebben het verstandelijke vermogen en het aanpassingsvermogen (adaptief functioneren). Daarnaast moeten deze beperkingen gelden voor de volgende 3 domeinen:

  1. Het conceptuele (onderwijs)domein

Dit gaat over vaardigheden op het gebied van het geheugen, taal, lezen, schrijven, rekenkundig redeneren, het verwerven van praktische kennis, probleem oplossen en het beoordelen van nieuwe situaties.

  1. Het sociale domein

Dit domein gaat onder andere het besef van de gedachten, gevoelens en ervaringen van anderen (empathie), interpersoonlijke communicatieve vaardigheden, het vermogen om vriendschap te sluiten en het sociale oordeelsvermogen.

  1. Het praktische domein

Hierbij gaat het over het leervermogen en zelfmanagement in verschillende levenssituaties, waaronder zelfverzorging, de verantwoordelijkheden van een baan, geldbeheer, vrijetijdsbesteding, zelfmanagement van gedrag, en het plannen van taken op school en het werk.

Voor de ondersteuning vanuit Zorg voor welzijn is het niet van belang of de diagnose officieel is vastgesteld of niet. Zeker bij mensen die nu  al ruim voorbij de 18 zijn, is er vaker geen diagnostiek voorhanden van voor het 18e levensjaar. Wij sluiten altijd zoveel mogelijk aan op de mogelijkheden en wensen van onze cliënten. Voor de indicatie om zorg te krijgen (en daarmee het aantal uren wat er per week ingezet kan worden), kan het wel een verschil maken of er een diagnose is van voor het 18e levensjaar. Ben je er niet zeker van of jij een diagnose hebt, dan kun je evengoed bij ons terecht wanneer je hulp nodig hebt. We kunnen dan nog altijd samen met je bekijken wat er aan diagnostiek is en je helpen de juiste vorm van zorg aan te vragen.

Klik hier om contact met ons op te nemen.