Wanneer kan ik een cliënt voor zorg doorverwijzen naar Zorg voor welzijn?

U kunt een cliënt voor zorg naar ons doorverwijzen wanneer de reguliere, reeds aangeboden hulp niet voldoende blijkt te zijn. Voorbeelden hiervan zijn:

  • cliënt heeft extra ondersteuning nodig bij de uitvoering van taken op één of meerdere levensgebieden. Bijvoorbeeld het voeren van een huishouden of budgetbeheer.
  • cliënt heeft extra ondersteuning nodig om de adviezen die worden gegeven tijdens een behandeling, ook daadwerkelijk uit te voeren. Bijvoorbeeld het vinden van een dagbesteding, het uitbreiden van het sociale netwerk, het bezoeken van plaatsen die emotioneel erg beladen zijn voor cliënt of het structuren van de dagen/weken.
  • cliënt heeft behoefte aan extra ondersteuning tussen de behandelafspraken in.
  • cliënt heeft na de behandeling extra ondersteuning nodig om weer volledig zelfredzaam te worden. Dit geldt bijvoorbeeld bij verslavingszorg.

De zorg die Zorg voor welzijn biedt, gaat in nauwe samenwerking met de andere betrokken zorgprofessionals. Dit in samenspraak met en in het belang van de cliënt. Om ervoor te zorgen dat alle zorg goed op elkaar wordt afgestemd én er één partij die is die het totaaloverzicht heeft rondom de cliënt en zijn/haar hulpverleners, vervult Zorg voor welzijn, gedurende de periode dat zij betrokken is, de rol van casemanager indien hier behoefte aan is. Dit biedt alle partijen helderheid in wie het aanspreekpunt is wat behalve prettig ook zeer belangrijk is. Op deze manier wordt voorkomen dat partijen naast elkaar heen werken of dat er hiaten in de zorgverlening ontstaan.

Basis voor de zorg is de vertrouwde thuissituatie van de cliënt, tenzij het voor een goede hulpverlening noodzakelijk is dat de hulp op een andere plaats geboden wordt.

U kunt ons bellen, een e-mail sturen of het contactformulier invullen.  Voor de contactgegevens, klik hier.