Nieuwe samenwerkingspartner VSC-coaching.

Met trots kunnen wij per 01 januari 2020 een nieuwe samenwerkingspartner voorstellen VSC-coaching. Qua visie en werkwijze zitten wij op een lijn waarbij wij de cliënt centraal stellen VSC-coaching ligt gelegen op de Westrand 160 te Amby. De mogelijkheden voor onze cliënten ligt gelegen aan een beschutte dagbesteding waar intensieve begeleiding wordt gegeven. Voor de cliënten is het mogelijk om op diverse terreinen ervaring op te doen, zo zijn er dieren, groenvoorziening en horeca mogelijkheden. Het is verder een ontmoetingsplek voor jong en oud om sociale contacten op te doen.  continue reading →

Missie en visie Zorg voor welzijn

De Missie van Zorg voor welzijn: Wij bieden als organisatie ondersteuning aan kwetsbare burgers binnen het maatschappelijk veld van welzijn, aan diegenen die geconfronteerd worden met een zodanige problematiek, dat het hen niet meer lukt om op eigen kracht invulling te geven aan het dagelijks leven zoals zij dat als waardevol ervaren. Hierbij streven we naar een zo hoog mogelijke mate van zelfstandig leven en doen wij  er alles aan optimale kansen te bieden  tot het behouden van eigen regie.  De Visie van Zorg voor welzijn: Wij dragen eraan bij dat de kwetsbare…continue reading →

Reglement Klachtenportaal Zorg

Klachtenportaal Zorg De onafhankelijke Klachtenregeling voor zorgaanbieders in kleinschalige zorginstellingen:   Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg De onafhankelijke klachtenregeling voor cliënten (en hun vertegenwoordigers en nabestaanden) van zelfstandige zorgaanbieders en zorgaanbieders in kleinschalige zorginstellingen. Op grond van de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is iedere zorgaanbieder verplicht een klachtenregeling te treffen voor een effectieve en laagdrempelige opvang en afhandeling van hem betreffende klachten (artikel 13, eerste lid, Wkkgz). De klachtenregeling is gericht op het bereiken van een voor de klager en de zorgaanbieder bevredigende oplossing. Klachtenportaal Zorg is een onafhankelijk orgaan dat klachten…continue reading →

Raad van Toezicht aangesteld

  Op 31 januari 2017 is er een Raad van Toezicht aangesteld.  Zij bestaat momenteel uit Corne Luijbregts ( werkzaam in de sociale re-integratie), Jos Verbruggen (werkzaam als financieel adviseur bij de Rabobank) en Monique Durlinger (specialist oudergeneeskunde). Zij zullen het bestuur kunnen adviseren in uiteenlopende vragen. Daarnaast zien zij erop toe dat de coöperatie op een goede en integere wijze bestuurd wordt.continue reading →

Vacatures

Vacatures Zorg voor welzijn In verband met een  toenemende vraag naar ambulante hulpverlening, zijn wij op zoek naar enthousiaste ambulante begeleiders om ons team te komen versterken. Wij zoeken voornamelijk zorgprofessionals die ervaring hebben met het begeleiden van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Kandidaten die we zoeken: Zijn flexibel inzetbaar waarbij de hulpvraag van de zorgvrager centraal staat. Hebben een opleiding op niveau 4 afgerond. Hebben ervaring in de zorg voor mensen met dementie en hun mantelzorger of wel ervaring met het begeleiden van hulpvragers die op allerhande levensgebieden ondersteuning nodig hebben.…continue reading →

Cliëntenraad operationeel

Op woensdag 27 juli 2016 is de eerste vergadering geweest van de pas opgerichte cliëntenraad. Er is een voorzitter gekozen en een secretaris. Wij vinden het belangrijk dat we feedback krijgen van al onze cliënten, zodat we onze zorg nog beter kunnen maken.Voor de cliëntenraad is er een e-mailadres beschikbaar gesteld: clientenraad@zorgvoorwelzijnlimburg.nl. De notulen van deze eerste vergadering worden aan alle cliënten van Zorg voor welzijn gestuurd. chauffeur driven cars liverpoolcontinue reading →

Zorg voor welzijn aangesloten bij het klachtenportaal ZORG

Met trots kunnen wij melden dat onze organisatie lid is van het klachtenportaal ZORG. Dit betekent dat onze cliënten bij eventuele klachten bij deze onafhankelijke organisatie terecht kunnen om hun klacht te deponeren. Wij vinden het belangrijk dat onze cliënten kwalitatieve zorg krijgen en bij ontevredenheid recht hebben op een onafhankelijk onderzoek. Elke cliënt krijgt bij aanvang zorg een exemplaar van de klachtenregeling verstrekt.continue reading →