De zorg en hulp die wij je kunnen geven wordt betaald door de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) die door de gemeente wordt verstrekt of vanuit de WLZ (Wet Langdurige Zorg). Zorg vanuit de gemeente gaat doorgaans in ZIN (=Zorg in natura): de gemeente betaald rechtstreeks aan Zorg voor welzijn voor de geleverde zorg. Zorg die wij leveren vanuit de WLZ zal via een Persoonsgebonden budget (=PGB) betaald dienen te worden.

Wat als de zorg via de WMO gaat?

Nadat jij ons hebt gevraagd om je te helpen, maken we een afspraak. We gaan dan samen kijken welke hulp je nodig hebt. Met deze gegevens doen wij dan voor jou een aanvraag bij je gemeente voor een WMO arrangement. De gemeente zal dan vervolgens een keukentafelgesprek met je plannen. Tijdens dat gesprek zal de gemeente bepalen of de zorg ook echt noodzakelijk is. Natuurlijk zijn wij bij dat gesprek om je te ondersteunen als jij dat wil! Deze eerste gesprekken doen wij kosteloos. Is de gemeente ook van mening is dat er ondersteuning nodig is, gaan we samen kijken hoe we jou het beste kunnen helpen

Wanneer de zorg via de WMO vergoed wordt, ben je ook een wettelijke eigen bijdrage verschuldigd. Deze is maximaal € 17,50 per 4 weken. Het CAK (Centraal Administratie Kantoor) is verantwoordelijk voor het innen van deze bijdrage. Voor de zorg vanuit de WLZ is ook een eigen bijdrage verplicht. Meer informatie hierover kunt u vinden op de site van het CAK.

Wat als de zorg via een PGB gaat?

Wanneer je langdurige zorg nodig hebt omdat je bijvoorbeeld een verstandelijke beperking hebt of een blijvende ziekte (zoals dementie), kun je mogelijk in aanmerking komen voor een CIZ-indicatie. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg) bepaalt of je hier recht op hebt. Wanneer je een indicatie krijgt toegewezen, kunnen wij de zorg die bij deze indicatie hoort aan je geven. Je krijgt dan zorg vanuit de WLZ (=Wet Langdurige Zorg). Dit gaat dan via een PGB (Persoon gebonden budget). Je krijgt dan geld van je zorgverzekering om zelf je zorg in te kopen. Het is waarschijnlijk wel zo dat iemand je moet helpen bij het PGB, dit heet een gewaarborgde hulp. Dat mag gewoon een familielid of goede bekende van je zijn. We kunnen je hierover meer informatie geven mocht dat nodig zijn.

Wanneer je zorg krijgt vanuit de WMO, heb je de keuze om dit via een PGB te doen (in plaats van in ZIN).

Klik hier om contact op te nemen.