hulp vtagen3

De zorg die wij je kunnen geven wordt betaald door de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) die door de gemeente wordt verstrekt of vanuit de WLZ (Wet Langdurige Zorg). Zorg vanuit de gemeente gaat doorgaans in ZIN (=Zorg in natura): de gemeente betaald rechtstreeks aan Zorg voor welzijn voor de geleverde zorg. Zorg die wij leveren vanuit de WLZ zal via een Persoonsgebonden budget (=PGB) betaald dienen te worden.

Wat als de zorg via de WMO gaat?

Nadat jij ons hebt gevraagd om je te helpen, maken we een afspraak. We gaan dan samen kijken welke hulp je nodig hebt. Met deze gegevens doen wij dan voor jou een aanvraag bij je gemeente voor een WMO arrangement. De gemeente zal dan vervolgens een keukentafelgesprek met je plannen. Tijdens dat gesprek zal de gemeente bepalen of de zorg ook echt noodzakelijk is. Natuurlijk zijn wij bij dat gesprek om je te ondersteunen als jij dat wil! Deze eerste gesprekken doen wij kosteloos. Is de gemeente ook van mening is dat er ondersteuning nodig is, gaan we samen kijken hoe we jou het beste kunnen helpen

Wanneer de zorg via de WMO vergoed wordt, ben je ook mogelijk een eigen bijdrage verschuldigd. Het CAK (Centraal Administratie Kantoor) is verantwoordelijk voor het bepalen van de hoogte hiervan en innen van deze eigen bijdrage. Meer informatie hierover kunnen je vinden op de site www.hetcak.nl . De hoogte van deze eigen bijdrage is afhankelijk van je inkomen. Wanneer je een laag inkomen hebt (bv. als je een bijstandsuitkering krijgt), heb je doorgaans bijna geen eigen bijdrage.

Wat als de zorg via een PGB gaat?

Wanneer je langdurige zorg nodig hebt omdat je bijvoorbeeld een verstandelijke beperking hebt of een blijvende ziekte (zoals dementie), kun je mogelijk in aanmerking komen voor een CIZ-indicatie. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg) bepaalt of je hier recht op hebt. Wanneer je een indicatie krijgt toegewezen, kunnen wij de zorg die bij deze indicatie hoort aan je geven. Je krijgt dan zorg vanuit de WLZ (=Wet Langdurige Zorg). Dit gaat dan via een PGB (Persoon gebonden budget). Je krijgt dan geld van je zorgverzekering om zelf je zorg in te kopen. De voorwaarden hiervoor kun je opvragen bij je eigen zorgverzekering. Weet je niet of je in aanmerking komt voor een PGB, kunnen wij (kosteloos) met je mee kijken en je helpen een PGB aan te vragen.

Wanneer je zorg krijgt vanuit de WMO, heb je de keuze om dit via een PGB te doen (in plaats van in ZIN).

Ben je nog geen 18, dan valt onze zorg onder de Jeugdwet. De gemeente heeft dan geen keukentafelgesprek nodig, maar zal meteen de zorg die wij als Zorg voor welzijn bieden, betalen.