Wanneer je, als zorgprofessional, voor ons wil komen werken, kan dat op 2 manieren.

  • als ZZP-er
  • via opting-in

Dit laatste houdt in dat je een afgesproken aantal uren werk verricht en deze uren netto uitbetaald krijgt. De fiscale verplichtingen worden door de coöperatie afgehandeld. Verricht je geen arbeid wegens bv. ziekte of vakantie, krijg je ook geen uren uitbetaald. Het grote voordeel hierbij is dat je niet aan de eisen van een ZZP-er hoeft te voldoen maar wel een aantal uren kunt werken (naast je reguliere baan) zonder allerlei papieren rompslomp.

Klik hier om contact op te nemen