Mensen met autisme spectrum stoornis (ASS) hebben vaak meer moeite om mee te kunnen doen in de maatschappij. Daardoor kan het zijn dat je wat extra ondersteuning nodig hebt om je dagelijkse leven goed vorm te geven. Wij kunnen mensen met autisme die extra begeleiding bieden. Wij kunnen je bijvoorbeeld helpen met een duidelijke dagstructuur of het helpen bij het vinden van een hobby, dagbesteding of werk. Sommige mensen met ASS hebben moeite om gesprekken aan te gaan met instanties. Hierbij kunnen we je ondersteunen door het gesprek voor te bereiden en met je mee te gaan naar de afspraak. Maar ook als je een heel specifieke ondersteuningsvraag hebt kun je bij ons terecht.

Wat is autisme?

Autisme wordt tegenwoordig vaak ASS genoemd. Dit staat voor Autisme Spectrum Stoornis. Hieruit blijkt al dat autisme zich op veel verschillende manieren kan manifesteren. De diagnose ASS kan worden gesteld door o.a. een psychiater. Bij het stellen van de diagnose wordt er (op basis van de criteria van de DSM-V) naar de volgende onderwerpen gekeken:

 1. Er zijn blijvende tekorten in de sociale communicatie en interactie

Hierbij kun je denken aan:

  • tekorten in sociaal-emotionele wederkerigheid (bv. aanvoelen wat de ander bedoelt of nodig heeft)
  • tekorten in het voor sociale omgang gebruikelijke non-verbale communicatieve gedrag (niet goed begrijpen van gezichtsmimiek of “tussen de regels door” kunnen begrijpen wat de ander bedoelt)
  • tekorten in aangaan, onderhouden en begrijpen van relaties (veel moeite hebben met het aangaan en onderhouden van sociale contacten)
 1. Er is een blijvende beperktheid in zich herhalende gedragspatronen, beperkte interesses en activiteiten:

Hierbij kun je denken aan:

 • stereotype of repetitieve motorische bewegingen, gebruik van voorwerpen of spraak (herhalen van woorden of bewegingen)
 • hardnekkig vasthouden aan hetzelfde, star gehecht aan routines of geritualiseerde gedragspatronen (veel moeite er mee hebben wanneer iets anders verloopt dan je had verwacht)
 • zeer beperkte, gefixeerde interesses die abnormaal intens of gefocust zijn (overdreven veel aandacht voor een specifiek onderwerp)
 • over- of onder-reageren op zintuiglijke prikkels of ongewone belangstelling voor zintuiglijke aspecten van de omgeving (snel veel onrust ervaren omdat er bv. teveel geluiden zijn)
 1. De verschijnselen zijn aanwezig vanaf de vroegste kindertijd (maar worden soms pas later onderkend).
 2. De verschijnselen veroorzaken een duidelijk zichtbare lijdensdruk of beperkingen in het sociale of beroepsmatige functioneren of in het functioneren op andere belangrijke levensgebieden.
 3. De stoornissen kunnen niet beter verklaard worden door een verstandelijke beperking of globale ontwikkelingsachterstand en de sociale communicatie moet minder zijn dan past bij het cognitieve niveau.

Wanneer je ASS hebt, kan zich dat dus op heel veel verschillende manieren je dagelijks leven beïnvloeden. Naast heel sterke kanten die je kunt hebben met ASS, kan het je ook flink beperken in je dagelijkse leven. Hierdoor kunnen problemen staan op diverse levensgebieden; bijvoorbeeld werk, relaties of het voeren van een huishouden.

Onze werkwijze:

 • Je krijgt één vaste begeleider. Hierdoor kun je goed wennen aan je begeleider en weet je wat je aan hem/haar hebt.
 • Andersom werkt dat net zo: doordat je begeleider je goed leert kennen, weet hij/zij ook goed wat je nodig hebt en wat verstorend voor je is.
 • Samen met je begeleider bespreek je wat voor jou belangrijk is: welke vaste ritmes of structuren heb je, wat doet het met je wanneer dit ritme wordt verstoord, zijn er onderwerpen die je specifieke interesse hebben (en kan dat positief ingezet worden), binnen welke omstandigheden voel jij je goed en welke omstandigheden geven je onrust?
 • Wanneer er onvoldoende structuur in je dagen en weken zit, zal je begeleider je ondersteunen om een structuur te ontwikkelen waar je houvast aan hebt.
 • Je begeleider kan je ondersteunen op allerlei gebieden van het dagelijks leven, van zelfstandig wonen tot een zinvolle daginvulling en het onderhouden van een sociaal netwerk. Jullie kunnen samen bespreken waar je tegenaan loopt en hoe jullie hier samen aan kunnen werken.
 • Indien nodig kan de begeleider mee gaan naar afspraken met derden om jou zo te ondersteunen of om het gesprek over te nemen.
 • Je begeleider kan je helpen om aan mensen met wie je contact hebt, uit te leggen wat je nodig hebt en waarom.
 • Je begeleider fungeert als ankerpunt voor jou, zeker op momenten waarop je het moeilijk hebt. Doordat je begeleider ook buiten kantooruren bereikbaar is, kan hij/zij je snel helpen mocht de situatie daarom vragen.

Klik hier als je hulp en ondersteuning nodig hebt.