Waarom Zorg voor welzijn voor u als opdrachtgever?

Wij van Zorg voor welzijn vinden het belangrijk dat iedereen zijn of haar plekje in onze maatschappij weet te vinden en geholpen wordt als dit op eigen kracht niet lukt. Er kunnen in iemands leven gebeurtenissen of omstandigheden zijn waardoor iemand “uit balans” raakt en hulp nodig heeft om weer vooruit te komen.

Wij van Zorg voor welzijn bieden deze hulp onder het motto “Jouw Welzijn, onze Zorg!”, waarbij “onze” gezien moet worden als een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van hulpverlener en hulpvrager.

Wij zijn een team van gekwalificeerde en vakbekwame ZZP’ers, lid van de coöperatie Zorg voor welzijn. Afhankelijk van de hulpvraag zorgt de coöperatie er voor dat iemand het hulpaanbod krijgt dat hij of zij nodig heeft. Hiertoe maakt onze hulpverlener concrete afspraken met u als opdrachtgever, maar ook met de hulpvrager. Deze afspraken nemen wij op in onze intakerapportage, die tevens als overeenkomst de basis is voor onze hulpverlening.

Nadat wij een opdrachtbevestiging hebben starten wij ons hulpaanbod altijd binnen vijf werkdagen. Binnen dit hulpaanbod kunnen wij veel disciplines inzetten, wij werken nauw samen met andere professionals, die ook lid zijn van Zorg voor welzijn. Te denken valt aan coaches, trainers, re-integratie consulenten, bedrijfsarts, psycholoog, pedagoog, mediator, maar ook aan woonopvang en woonbegeleiding.
Onze visie is dat er altijd verbinding (geen eilandvorming) moet zijn tussen vormen van hulpverlening, nodig om de hulpverlening zo optimaal en efficiënt mogelijk te laten verlopen. Daarom dat Zorg voor welzijn altijd het casemanagement voert in een zaak en ook bereikbaar is buiten kantooruren.

Ons productenaanbod is nog volop in ontwikkeling en gezien het transitiejaar 2015-2016 kunnen wij buiten onze huidige productenfolder, ook een aanbod op maat aan u als opdrachtgever offreren, waarbij wij afhankelijk van behoefte en volume met u prijsafspraken zullen maken.

Uiteraard worden onze producten en diensten geleverd met inachtneming van onze “Algemene Voorwaarden”, die u op hier kunt downloaden.

Mochten er nog vragen zijn dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Onze telefoonnummers vindt u op onze website en in de bijgevoegde folder. Ook kunt u een mail sturen naar: info@zorgvoorwelzijnlimburg.nl of klik hier.

Wij zien onze samenwerking en uw opdracht graag tegemoet!