Wanneer iemand op (hoge) leeftijd is, gaan veel zaken niet meer zo gemakkelijk dan voorheen. Eenzaamheid, dementie en een beperking van de mobiliteit zijn twee voorbeelden van zaken die vaak spelen bij oudere mensen. Daar waar het iemand vroeger wel lukte om een sociaal netwerk op te bouwen en onderhouden, is dat op latere leeftijd soms veel moeilijker. Mensen om je heen kunnen zijn weggevallen en het is moeilijk om nieuwe contacten te leggen. Of het zelfstandig wonen lukt minder goed dan voorheen. Een stukje extra ondersteuning kan er dan aan bijdragen dat het zelfstandig wonen toch goed blijft gaan. Dit is erg prettig voor degene die het betreft, maar ook voor de mantelzorgers die op deze manier ontlast kunnen worden.

Daarnaast kan dementie een heel grote impact hebben op de zelfredzaamheid van iemand. Dit kan zwaar zijn voor degene met dementie, maar ook voor diens mantelzorgers. In Nederland is de thuiszorg (lichamelijke verzorging) en het huishoudelijke hulp gelukkig goed geregeld. Bij de zorg voor iemand met dementie komt echter zoveel meer kijken.

Onze werkwijze:

  • Vaak zijn de beperkingen (of de gevolgen daarvan) die komen door de ouderdom moeilijk tot niet te stoppen. Het is een geleidelijke weg van achteruitgang. Een goede begeleiding tijdens die achteruitgang kan wel een wezenlijk verschil maken in de kwaliteit van leven en de mogelijkheden om zo lang mogelijk zelfstandig (al dan niet met een partner) te blijven wonen. Dit geldt nog eens extra voor mensen met dementie.
  • De begeleider overlegt met de cliënt en diens mantelzorgers wat nog goed (genoeg) gaat, wat moeilijker is en welke hulp het meest gewenst is.
  • De begeleider zal ondersteunen bij praktische zaken. Dit kan van cliënt tot cliënt en van situatie tot situatie erg verschillen. Doordat er één vaste begeleider is, kan deze zich wel een goed beeld vormen van de algemene situatie en bij veranderingen snel schakelen en actie ondernemen. Doel is enerzijds om de mantelzorger te ontlasten zodat hij/zij op de overige momenten de zorg zo goed mogelijk kan volhouden en anderzijds om de cliënt zelf te ondersteunen in een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven te realiseren.
  • De begeleider heeft gedurende het gehele traject een sigmalerende functie. Doordat de begeleider meerdere keren per week op huisbezoek komt, kan hij/zij goed zien of er sprake is van achteruitgang en de zorg wellicht aangepast dient te worden. Wanneer iemand met dementie alleen woont, zal de begeleider op tactvolle wijze ook observeren of de situatie nog veilig en verantwoord genoeg is. Denk hierbij aan controleren of zaken die in de koelkast bewaard dienen te worden, daar ook daadwerkelijk bewaard worden, of er zaken over datum/bedorven zijn, of iemand nog zelfstandig naar het toilet kan en of iemand op juiste wijze hulp kan inschakelen wanneer dit nodig is (bv. door een zoon of dochter te bellen).
  • De begeleider zal met de cliënt op stap gaan om vereenzaming zo veel mogelijk te voorkomen. Dit kan op verschillende manieren, dit hangt mede af van de behoefte van de cliënt en diens mantelzorgers.
  • De begeleider biedt een luisterend oor aan de cliënt en diens mantelzorgers. Daar waar nodig ondersteunt hij/zij bij het regelen van (andere) zorg of hulpmiddelen.
  • De begeleider werkt samen met andere betrokken hulpverleners en heeft hiermee regelmatig overleg.
  • De begeleider past de tijden van het huisbezoek zo veel mogelijk aan op de behoefte van de cliënt en diens mantelzorgers. Wanneer een cliënt naar een andere betrokken hulpverlener gaat (bv. huisarts of psycholoog) kan de begeleider ook mee gaan. Mocht de mantelzorger een afspraak hebben kan de begeleider de zorg voor degene met dementie overnemen tijdens die afspraak.

Klik hier om contact met ons op te nemen.