Zorg voor welzijn – Heuvelland

Het aanbod van Zorg voor welzijn omvat zowel ambulante begeleiding als (kleinschalige) dagbesteding aan haar cliënten in de regio Heuvelland. Wij streven er naar om binnen 1 week nadat jij contact hebt gezocht met ons (via een verwijzer bent aangemeld) op huisbezoek te komen. Heb je liever niet dat wij bij je thuis komen, mag je ook naar ons kantoor komen. We gaan met je in gesprek over de problemen die je ervaart en bedenken samen op welke manier wij je kunnen helpen. Vervolgens kunnen we, als jij dat wil, een melding maken bij het WMO-loket van jouw gemeente. Het duurt dan doorgaans nog zo’n 4-8 weken voordat de gemeente een beschikking heeft afgegeven (zie ook “hulp aanvragen”). Dit is doorgaans ook het moment waarop de financiering van de zorg start. Wij zijn echter van mening dat wanneer iemand om hulp vraagt, hij of zij er niet bij gebaat is wanneer er nog 4-8 weken gewacht moeten worden voordat de hulp daadwerkelijk kan starten. Daarom starten wij de hulp al vanaf het kennismakingsgesprek. We komen vanaf dat moment 1 keer per week bij je op huisbezoek om je te helpen. Dit huisbezoek wordt iedere keer door dezelfde begeleider gedaan. Mocht je al een WMO-indicatie hebben of een CIZ-indicatie, kunnen we uiteraard al veel sneller starten met de volledige ondersteuning.

Ook buiten kantoortijd bereikbaar

Het kan zijn dat er zich een onverwachte situatie voordoet buiten de kantoortijden of in het weekend. Of dat je gewoon even ergens mee zit waar je graag snel met je begeleider over wilt praten. Je mag je begeleider dan ook buiten deze tijden gewoon een appje sturen of bellen. Als je begeleider niet meteen kan reageren, zal hij/zij zodra dat wel kan contact met je opnemen.
Zorg voor welzijn Heuvelland kan op zeer uiteenlopende zorgvragen ondersteuning bieden. Hieronder staan een aantal voorbeelden genoemd. Maar mocht jouw vraag of probleem er niet specifiek tussen staan, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Er is een grote kans dat wij je wel kunnen helpen.

Aanbod in Heuvelland:

Hieronder een overzicht wat ons aanbod  in Heuvelland is.

Budgetbeheer Heuvelland

Wanneer je het moeilijk vindt om goed met je geld om te gaan, kunnen we je hierbij helpen. Samen zorgen we ervoor dat je je vaste lasten kunt betalen en dat je ook geld overhoudt voor andere zaken. Samen zorgen we ervoor dat je niet in de schulden komt. Mocht je al schulden hebben, kunnen we je helpen om van deze schulden af te komen. Hiervoor hebben we verschillende manieren. Dat betekent niet dat je je schulden niet meer hoeft te betalen. Wel gaan we er voor zorgen dat het betalen van je schulden op een goede manier gebeurt. Als de schulden zijn betaald, helpen we je met het omgaan met geld zodat je niet  opnieuw in de schulden terecht komt. Lees hier meer.

Dagbesteding en werk

Het kan door allerlei omstandigheden komen dat je geen goede invulling hebt van je dagen. Wij zijn er van overtuigd dat het hebben van een goede dagbesteding voor iedereen helpt om zich beter te voelen. Wanneer er geen structuur in je dagen en weken zit, kan het moeilijk zijn om hier zelf verandering in aan te brengen. Wij kunnen je helpen om op zoek te gaan naar een dagbesteding die bij jou past.  Dat kan ook bij ons zijn. Wij bieden aan onze cliënten een zeer kleinschalige en beschutte vorm van dagbesteding aan. Op onze dagbesteding kunnen maximaal 3 cliënten tegelijk aanwezig zijn. Daardoor blijft het heel overzichtelijk en veilig. Je eigen begeleider is in principe ook op de dagbesteding aanwezig. Je kunt er aan fitness doen, werken op een computer, creatief bezig zijn of lekker buiten aan de slag gaan in de (moes)tuin. Maar ook gewoon een kop koffie drinken en een praatje maken. Samen gaan we na wat je graag zou willen, waar je sterke kanten liggen en welke mogelijkheden er zijn. Binnen onze dagbesteding kun je in je eigen tempo werken aan je doelen en samen gaan we proberen je te laten groeien en meer in je kracht te laten komen. Wanneer (onze)  dagbesteding niet bij je past of wil graag een betaalde baan vinden, kunnen we je hiermee helpen. Lees hier meer.

Begeleiding bij zelfstandig wonen

De meeste mensen willen graag een plekje voor zichzelf, een thuis waar ze zich goed en veilig voelen. Door verschillende oorzaken kan het gebeuren dat het je niet alleen lukt om dit voor elkaar te krijgen. Wij kunnen je helpen hierbij. Zo kunnen we samen op zoek gaan naar geschikte woonruimte. Als we die gevonden hebben, kunnen we je helpen om alle zaken te regelen die horen bij het zelfstandig wonen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het regelen van water, gas en elektriciteit, het onderhouden van contacten met bedrijven of instanties en de verhuizing zelf. Als je (al) een eigen plekje hebt, kunnen we je ondersteunen bij alles wat hoort bij zelfstandig wonen. Hierbij kun je denken aan het doen van de boodschappen, koken, poetsen, de administratie of wat te doen wanneer er iets stuk gaat. Lees hier meer.

Versterken van de eigen kracht

Door alle problemen die iemand op zijn of haar pad krijgt, kan het zelfvertrouwen een forse deuk krijgen. Je kunt onzeker worden en niet meer aan iets nieuws durven te beginnen uit angst dat het niet zal lukken. Wij geloven erin dat er in ieder mens een heel sterke kracht zit. Het is dus van belang dat je begeleider samen met jou op zoek gaat naar die kracht in jezelf. Door kleine stapje vooruit te maken, kun je weer zelfvertrouwen opbouwen. En vanuit daar kun je verder groeien en steeds meer weer regie gaan krijgen over je eigen leven. We respecteren daarbij jouw tempo waarin dit proces gaat. We ondersteunen je zolang als het nodig is en je het leven weer op eigen kracht aan kunt. Lees hier meer.

Hulp bij autisme Heuvelland

Mensen met autisme spectrum stoornis (ASS) hebben vaak meer moeite om mee te kunnen doen in de maatschappij. Daardoor kan het zijn dat je wat extra ondersteuning nodig hebt om je dagelijkse leven goed vorm te geven. Wij kunnen mensen met autisme die extra begeleiding bieden. Wij kunnen je bijvoorbeeld helpen met een duidelijke dagstructuur of het helpen bij het vinden van een hobby, dagbesteding of werk. Sommige mensen met ASS hebben moeite om gesprekken aan te gaan met instanties. Hierbij kunnen we je ondersteunen door het gesprek voor te bereiden en met je mee te gaan naar de afspraak. Maar ook als je een heel specifieke ondersteuningsvraag hebt kun je bij ons terecht. Lees hier meer.

Hulp aanbod voor mensen met een verstandelijke beperking

Wanneer je een verstandelijke beperking hebt, is het vaak lastiger om alles zelf goed geregeld te krijgen. Wij kunnen je helpen bij het zelfstandig wonen en je dagbesteding. We komen, als jij dat wil, meerdere keren per week bij je op huisbezoek. We bespreken waarbij jij graag een steuntje in de rug wil. Dat kan zijn bij het verwerken van de post, het onderhouden van contacten met instanties, het doen van het huishouden, het doen van boodschappen en koken, het onderhouden (of uitbreiden) van je sociale netwerk (je familie en vrienden) of je dagbesteding. We kunnen met je mee gaan naar afspraken als jij dat fijn vindt. Maar ook als je andere vragen hebt, mag die natuurlijk altijd bespreken met je begeleider. Lees hier meer.

Verslavingszorg Heuvelland

Het aanbod van Zorg en Welzijn bevat ook verslavingszorg. Wanneer je verslaafd bent, is het heel erg moeilijk om van deze verslaving af te komen. Daar is doorgaans intensieve ondersteuning door professionals voor nodig. Zorg voor welzijn kan hieraan bijdragen. Samen kunnen op zoek gaan naar de beste behandeling voor je. We ondersteunen je tijdens je behandeling en helpen je om wat je leert tijdens de behandeling toe te passen in de praktijk. Wanneer je van je verslaving af wil komen, betekent dat heel vaak ook dat er veel zal moeten veranderen in je dagelijks leven. Wij kunnen je helpen met het opnieuw indelen van je leven, op zoek gaan naar een andere dagbesteding (of zoeken naar betaald werk) het zoeken naar (andere) huisvesting en er voor je zijn gedurende de behandeling. Maar ook als de behandeling is gestopt, kunnen wij je blijven ondersteunen om de kans zo groot mogelijk te maken dat je niet terugvalt in je verslaving. Lees hier meer.

Zorg aanbod voor (kwetsbare) ouderen

Wanneer iemand op (hoge) leeftijd is, gaan veel zaken niet meer zo gemakkelijk dan voorheen. Eenzaamheid en een beperking van de mobiliteit zijn 2 voorbeelden van zaken die vaak spelen bij oudere mensen. Daar waar het iemand vroeger wel lukte om een sociaal netwerk op te bouwen en onderhouden, is dat op latere leeftijd soms veel moeilijker. Mensen om je heen kunnen zijn weggevallen en het is moeilijk om nieuwe contacten te leggen. Of het zelfstandig wonen lukt minder goed dan voorheen. Een stukje extra ondersteuning kan er dan aan bijdragen dat het zelfstandig wonen toch goed blijft gaan. Dit is erg prettig voor degene die het betreft, maar ook voor de mantelzorgers die op deze manier ontlast kunnen worden. Lees hier meer.

klik hier om contact op te nemen voor hulp in de regio Heuvelland.