Wanneer uw partner, vader, moeder of andere naaste wordt geconfronteerd met dementie is dat voor iedere betrokkene zeer ingrijpend. Vaak vraagt het van u mantelzorger erg veel. Daarnaast kunt u veel vragen hebben over hoe nu verder. Hoe kan ik het beste voor mijn dierbare zorgen, waar kan ik voor mijn dierbare zorg regelen, hoe ga ik het zelf zo regelen dat ik het kan vol blijven houden? Ook kan het gedrag van uw dierbare (flink) veranderen door de dementie. Dit kan heel verwarrend en confronterend zijn. Het is zeker niet eenvoudig om hier mee om te gaan. Wij kunnen u informatie geven over wat de dementie doet met uw dierbare, u helpen uw gevoelens te verwerken en u tips te geven over hoe u uw dierbare het best kunt benaderen.

Zorg voor welzijn kan zowel zorg aan de dementerende bieden als aan de mantelzorgers. Daardoor kan degene die dementie heeft langer in zijn of haar vertrouwde omgeving blijven. De kans dat u als mantelzorger overbelast raakt wordt kleiner. Hierdoor kan een opname van uw dierbare in een verpleeghuis mogelijk wat langer uitgesteld worden. Overbelasting van de mantelzorger is namelijk vaak een rede voor opname in het verpleeghuis.

Wat kunnen we doen als u dementie heeft?
• Wij kunnen u helpen structuur in uw dag maken zodat u houvast meer heeft.
• Wij kunnen u helpen uw zelfstandigheid zo lang mogelijk te behouden.
• Wij kunnen u helpen met het regelen van hulpmiddelen of bijv. thuiszorg als dat nodig is.
• Wij kunnen u informatie geven over dementie en de gevolgen daarvan.
• Wij kunnen uw vragen beantwoorden en u ondersteunen in de emotionele achtbaan waar u mogelijk in terecht komt.
• Wij kunnen u helpen u te oriënteren op uw mogelijke toekomstige woonplek als thuis wonen niet meer gaat.

Wat kunnen we doen als uw naaste dementie heeft?
• Wij kunnen samen met u kijken welke ondersteuning u nodig heeft.
• Wij kunnen uw vragen die u heeft rondom dementie beantwoorden.
• Wij kunnen u ondersteunen bij het leren omgaan met en accepteren van het feit dat uw naaste dementie heeft.
• Wij kunnen u informatie geven over dementie en de gevolgen daarvan.
• Wij kunnen u advies geven over hoe met uw dierbare kunt omgaan.
• Wij kunnen uw taak als mantelzorger voor een deel overnemen zodat u tijd en ruimte heeft om een ontspannende activiteit te doen (of noodzakelijke afspraken te bezoeken).
• Wij kunnen u helpen bij het zoeken van een nieuwe woonplek voor uw dierbare wanneer thuis wonen niet meer mogelijk is.
• Wij kunnen u helpen met alle zorg voor uw dierbare op te starten. Hierbij kunt u denken aan het inschakelen van de juiste instanties en organisaties, het invullen van formulieren, ondersteunen bij gesprekken, etc.
• Ook wanneer er nog geen diagnose is maar u wel een vermoeden heeft dat uw dierbare misschien wel dementie heeft, kunnen wij u helpen om te zorgen dat uw dierbare wordt onderzocht en er duidelijkheid komt in wat er met uw dierbare aan de hand is.
• Wij blijven u ondersteunen zolang als u hier behoefte aan heeft. Daardoor kunnen we een stabiele en vertrouwde factor voor u worden zolang als u de mantelzorg voor uw dierbare verleent. U heeft een vast aanspreekpunt bij wie u terecht kunt met al uw vragen en zorgen.