Inleiding coöperatie

Deze aanbieding wordt u gedaan door de Coöperatie Zorg voor welzijn UA. Een coöperatie is qua besturing vergelijkbaar met een vereniging met leden, alleen mag de coöperatie wel een winstoogmerk hebben en een vereniging niet. Deze coöperatie heeft een groot aantal leden. Daarvan werken er een aantal mee aan deze aanbieding.
Als opdrachtgever combineert u hiermee drie voordelen:

  • U hebt één aanspreekpunt en contractpartner, en hoeft dus niet zelf het werk van verschillende ondernemers te combineren, met alle risico’s van dien.
  • U maakt gebruik van de expertise van diverse zelfstandige ondernemers, met een kennis en een klantgerichtheid die u in een bedrijf met loondienstmedewerkers niet snel zult vinden.
  • Als een van de ondernemers wegvalt of niet presteert, zoeken we hiervoor een oplossing en hoeft u dat niet zelf te doen.

Hoe werkt dit nu precies?

Naar aanleiding van uw vraag hebben de betrokken leden elkaar opgezocht om de juiste kennis te combineren. Hierbij is een werkverdeling gemaakt, waarbij ieder lid zich verantwoordelijk heeft gemaakt voor een bepaald deel en daar ook een prijs voor heeft afgegeven.

Met elkaar en met de coöperatie gaan ze een overeenkomst aan. Daarmee zijn ze ook gezamenlijk verantwoordelijk dat alle onderdelen goed op elkaar aansluiten, kortom dat u een resultaat krijgt waar u wat mee kunt. De coöperatie biedt dit pakket vervolgens aan u aan en is daarmee uw contractpartner.

Wat als er iets mis gaat?

Als u niet tevreden bent over de geleverde dienstverlening of er treedt later een probleem op waarvoor een aansprakelijkheid geldt, dan gaat naar de coöperatie. Deze spreekt de individuele leden aan en verhaalt waar nodig kosten. Elk van de betrokken leden heeft zich ten opzichte van de coöperatie aansprakelijk gesteld voor een bedrag dat gelijk is aan zijn eigen omzetdeel. Hiermee is elk van de leden ook (in een bepaalde mate) aansprakelijk voor de fouten van de andere leden en voor de goede afstemming van de delen.

De coöperatie mag deze offerte alleen uitbrengen als deze achterliggende aansprakelijkheden goed zijn geregeld en op papier vastliggen. Daarnaast conformeert de coöperatie zich aan wat gebruikelijk is in de markt met betrekking tot eventuele termijnbetalingen.

Hoe werkt het in de praktijk?

In de praktijk is een van de leden van de coöperatie uw eerste aanspreekpunt. Hij zal met u overleggen en doet ook het projectmanagement naar de andere leden. Als er zaken op papier gezet moeten worden dan zal de bestuurder van de coöperatie altijd tekenen. En hij doet dit alleen als dat afgedekt is door de verschillende leden. Maar zo werkt dit ook in een bedrijf met loondienstmedewerkers.

Blijft de coöperatie ook bestaan na afronding van mijn opdracht?
Dat is wel de verwachting. Het is goed mogelijk dat de leden weer nieuwe combinaties vormen om opdrachten te doen. Ook kunnen er nieuwe leden toetreden en bestaande leden kunnen hun lidmaatschap opzeggen. Als dat gebeurt, blijven hun verplichtingen wel gewoon doorlopen. Ze zijn namelijk zowel lid als contractpartner. Als er plannen zijn om de coöperatie zelf op te heffen, dan moet ook eerst gekeken worden of aan alle (garantie)verplichtingen voldaan is.

Klik hier om contact op te nemen.